Angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Grybowie oraz Gorlicach. Jesteśmy akredytowanym centrym metody Teddy Eddie.
Perfectus SchoolPerfectus SchoolPerfectus School
793 115 118
793 115 177
grybow@perfectusschool.pl
gorlice@perfectusschool.pl
Perfectus SchoolPerfectus SchoolPerfectus School
MENU
Szkolenia w Perfectus School

„Program e-Twinning w naszej szkole”- czyli jak rozpocząć współpracę międzynarodową.

 Zagadnienia szkolenia:

 • czym są projekty e-Twinning
 • w jaki sposób rozpocząć współpracę ze szkołami innych państw, przeglądanie profili użytkowników i ich projektów
 • jak zarejestrować się na portalu twinspace
 • jak rozpocząć projekt międzynarodowy, (formularz, przebieg procesu rejestracji)
 • rejestracja szkoły i nauczyciela, proces rejestracji i logowanie
 • edycja profilu: informacje osobiste i zainteresowania, zdjęcie profilowe
 • Krajowa Odznaka Jakości
 • Europejska Odznaka Jakości
 • TwinSpace: charakterystyka, strona główna i ustawienia, dodawanie materiałów, tworzenie i publikacja stron, dodawanie członków, dodawanie kolejnych partnerów, uprawnienia partnerów)

Program e-Twinning

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna

Zagadnienia szkolenia:

 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni), wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji:,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków
 • ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem ( rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem

Dotacja z ERASMUS+

Szkoła dostała dofinansowanie z programu Erasmus + i co dalej?- czyli koordynowanie i zarządzanie projektem, promocja, rozpowszechnianie rezultatów

Zagadnienia szkolenia:

 • jakie dokumenty przygotować aby wszystko było spójne
 • jak zarządzać środkami projektowymi aby nie zabrakło na zrealizowanie zadań projektowych
 • jak efektywnie współpracować ze szkołami aby przy raportach przejściowych oraz końcowych potwierdzić 100% realizację projektu
 • jak rozplanować działania i wybierać uczniów do wyjazdów międzynarodowych
 • rodo i inne dokumenty
 • jakich narzędzi wykorzystać do ewaluacji projektu
 • jakich narzędzi wykorzystać do zarządzania projektem
 • jak najefektywniej stworzyć promocje projektu aby uzyskać uznanie międzynarodowe
 • jak pracować w systemie MT, dokumenty FRSE oraz innych, platformie rezultatów projektu

Dotacja z ERASMUS+ i co dalej?

Narzędzia TIK w edukacji czyli umiejętne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do motywacji uczniów

Zagadnienia szkolenia:

 • najnowsze narzędzia, które nie tylko są łatwe do adaptacji, ale także niezwykle efektywne w procesie edukacyjnym.
 • narzędzia cyfrowe, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką.
 • proste narzędzia do wykorzystania i tworzenia gier, testów interaktywnych
 • wykorzystanie filmów interaktywnych na zajęciach
 • przygotowanie materiałów w chmurze
 • metoda projektu a  narzędzia TIK czyli wykorzystanie różnych narzędzi do realizacji projektu

Narzędzia TIK w Edukacji

CANVA – tworzenie prezentacji multimedialnej i materiałów graficznych.

Zagadnienia szkolenia:

 • Wykorzystanie programu CANVA do prostej obróbki zdjęć oraz tworzenia: prezentacji, plakatów, kartek okolicznościowych, ulotek i innych materiałów graficznych.
 • Funkcje programu CANVA, założenia grafiki prezentacyjnej, budowa struktury obrazu i animacji, rozmieszczenie treści oraz perswazyjny dobór kolorów i multimediów, typografia i symbole, zdjęcia, czcionki, ikony, “chmurki”,
 • Darmowe zbiory zdjęć online, – tworzenie e-book,  wykorzystanie szerokiej bazy gotowych projektów,

Canva projektowanie graficzne

Kreatywny Nauczyciel – Kreatywny Uczeń – czyli nauczyciel języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych

Zagadnienia szkolenia:

 • nauczanie języka angielskiego od maluchów do nastolatków czyli jak nie utonąć w nadmiarze obowiązków
 • różne aspekty rozwoju dziecka i jego potrzeby a praca nauczyciela
 • pomoce dydaktyczne sposobem na urozmaicenie lekcji, czy warto je samemu tworzyć?
 • gry i zabawy na efektywne zapamiętywanie materiału
 • co zrobić aby się nie narobić czyli wykorzystanie potencjału uczniów
 • jak zaangażować cały zespół klasowy na różnych etapach rozwojowych dzieci

Canva projektowanie graficzne

Masz pytania odnośnie oferowanych przez nas szkoleń?

Wypełnij formularz